خرید رنگ شب نما | قیمت رنگ شب تاب | رنگ نانو

| منسوجات ساخته شده از گاز های گلخانه ای | پوشاک جاذب گاز
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵
خش گیر | انواع پولیش | نانو پولیش ضدآب و لک
بهمن ۱۸, ۱۳۹۵

 خرید رنگ شب نما و شب تاب | نانو پودر های فسفر سانس و فلوئور سانس

2016-12-02_0-37-04

2016-12-02_0-39-50

2016-12-02_0-41-01

فسفرسانس و فلوئورسانس:
شباهت این دو پدیده این است که در آنها یک ماده خاص که به طور عام به آن فسفر گفته می شود پس از قرار گرفتن در مقابل نور مرئی یا غیر مرئی یا حرارت (تحریک شده) این انرژی را در خود ذخیره می کند و سپس آن انرژی را به صورت طیفی از امواج مرئی در طول مدت زمانی منتشر می کند.

تفاوت آنها در اختلاف زمانی بین دریافت و تابش یا به عبارت دیگر دوام تابش است. در تابش فلورسانس، زمان تحریک کمتر از ۱۰ به توان ۸- ثانیه است، در حالی که در پدیده فسفرسانس، زمان تحریک بیش از ۱۰ به توان ۸- ثانیه است. به عبارتی در فسفرسنس تحریک طولانی تر و تشعشع طولانی تری داریم و در فلوئورسنس تحریک کوتاه تر و تشعشع کوتاه تری تری داریم. در فلوئورسانس که نمونه آن نور مهتابی یا صفحه تلویزیون است تابش آنی است و تقریبا بلافاصله بعد از قطع نور تمام می شود. در حالی که در فسفرسانس ماده بعد از قطع نور نیز تا مدتی به تابش ادامه می دهد که مقدار آن بسته به ماده مورد استفاده می تواند از چند ثانیه تا چندین روز طول بکشد.


 رنگ شب نما خرید رنگ شب نما قیمت رنگ شب تاب ساخت رنگ شب تاب قیمت فروش رنگ شب تاب پودر شب تاب خرید پودر شب تاب فروش پودر شب تاب اسپری رنگ شب تاب رنگ شب تاب فسفری قیمت رنگ شب تاب خرید رنگ شب تاب خرید رنگ شب نما قیمت فروش رنگ شب تاب ساخت رنگ شب تاب پودر شب تاب فروش پودر شب تاب خرید پودر شب تاب خرید رنگ شب تاب فروش پودر شب تاب قیمت رنگهای شب تاب ساخت رنگ شب تاب خرید رنگ شب نما اسپری رنگ شب تاب رنگ شب تاب فسفری رنگ های شب تاب رنگ فسفرسانس رنگ فسفرسانس ساخت رنگ شب تاب قیمت فروش رنگ شب تاب خرید رنگ شب نما قیمت رنگ شب تاب اسپری رنگ شب تاب خرید رنگ شب تاب فروش پودر شب تاب رنگ شب تاب فسفری قیمت رنگهای شب تاب فروش پودر شب تاب ساخت رنگ شب تاب اسپری رنگ شب تاب خرید رنگ شب نما رنگ شب تاب فسفری قیمت رنگ شب نما خرید رنگ شب تاب رنگ های شب تاب | خرید رنگ شب نما | قیمت رنگ شب تابخرید پودر شب تاب | نانو پودر شب نما | رنگ شب تاب | شب نما | فلوئور و فسفر سانس

error: Content is protected !!