ضد آب و لک کامپوزیت
دی ۳, ۱۳۹۴
حلال رنگ نانو
دی ۳, ۱۳۹۴

رنگ استیل

 • استیل ، از مصالح پر کاربرد معماری هستند که ضعف آشکاری برای استفاده در سطوح داخلی ساختمان دارند.
 • سطوحیکه معمولاً در دسترس افرادند، به آسانی لمس می‌شوند.
 • فولاد و شیشه جلا داده شده اغلب آماج حملات نوک انگشتان افراد هستند و به طور مداوم توسطانگشتان دست لمس می‌شوند.
 • جلوهٔ تمیزی و شفافی این سطوح، که اغلب از نظر زیبایی یا بهداشتی مهم است،
 • در پس آثار متعدد انگشتان محو می‌شود. فناوری نانو برای این مشکل هم راه حلی دارد.
 • با استفاده از نانو پوشش محافظ استیل ضد اثر انگشت، می‌توان نشانه‌های لمس انگشتان بر روی سطوح را از نظر محو کرد.

نانو پوشش محافظ استیل چیست 

 • شما میتوانید با اسپری کردن محلول نانو محافظ استیل هرنوع خاصیتی که مده نظر پروژه می باشد به سطح بدهید
 • .از جمله خواص محبوب در این پوشش ها می توان به ضد اثر انگشت کردن استیل اشاره کرد
 • که ناشی از چربی انگشتان دست می باشد.

استیل ضد اثر انگشت 

 • با بهره‌گیری از نانو پوشش محافظ استیل ضد اثر انگشت، آثار بر جای مانده از انگشتان، هنوز هم بر روی سطح وجود دارند،
 • اما به لطف فناوری نانو، نا محسوس می‌شوند.
 • این پوشش‌ها کاری مشابه اثر انگشت انجام داده و تنها اثر آن را کمرنگ تر می‌کنند. به این معنا که مشابه آثار انگشت، این پوشش‌ها نیز سبب شکست نور می‌شوند.
 • این پوشش‌ها بسیار نازک اند، به طوری که اگر بر روی فولاد استفتده شده باشند،
 • می‌توان به سادگی قطعهٔ فولادی را خم و راست کرد، بدون اینکه پوشش یاد شده دچار شکستگی، خرد شدگی و آسیب‌های دیگر شود.

مشخصات فنی نانو استیل

نانو استیل:نانو پوشــشهای شــفاف ضداثر انگشــت،

بر روی ســطوح فوالد زنگ نزن، پالاســتیک و شیشــه به کار میروند.

این نوع نانو پوشــشها برای ســطوحی تزئینی همانند:

ســطوح داخل ماشــین، ســطوح داخل خانه و ساختمان، و پنلهای شیشه های لمسی استفاده میشود.

برای حذف اثر انگشــت روغنی بر روی ســطوحی همانند:

شیشــه، پنجره، صفحات لمســی،

صفحه نمایش دســتگاه های الکترونیکی و فناوری مبتنی بر صفحات لمسی که نیازمند تمیز کردن سطوح هســتند،

برای نشــان دادن صفحهای کامال تمیز و غیرحساس به اثر انگشت،

نانو پوششهای ضداثرانگشت گزینه مناسب است.

نیاز برای تمیز کاری سطوح فولاد زنگ نزن بسیار وسیع است.


  نانو پوشش محافظ استیل ضدسایش,نانو پوشش استیل ضد زنگ و اکسید شدن,نانو پوشش استیل ضد آب و لک,نانو پوشش استیل ضد حساسیت,نانو پوشش ضد اثر انگشت

ضد آب نانو استیل / نانو استیل ضد زنگ / نانو استیل ضد اثر انگشت


نانو پوشش محافظ استیل


ضد اب نانو استیل 

نانو استیل ضد اثر انگشت 

نانو استیل 

error: Content is protected !!