پاک کننده چسب ۱۲۳ | حلال چسب یک دو سه | چسب ۱۲۳

ضد بخار شیشه نانو پوشش دائمی
دی ۳, ۱۳۹۴
نانو شوینده شوره نمای ساختمان
دی ۳, ۱۳۹۴

پاک کننده چسب ۱۲۳(KD1) | حلال چسب یک دو سه (KD1) | چسب ۱۲۳ (KD1)

حلال چسب ۱۲۳

حلال چسب یک دو سه برای پاک کردن لکه های چسب ۱۲۳ ناشی از سنگ کاری بر روی نمای ساختمان یا کف استفاده میشود . (چسب ۱۲۳)

علت لک شدن چسب ۱۲۳ بر روی سنگ

معمولا هنگام پاشش اسپری اکتیواتور چسب ۱۲۳ ( یک دو سه ) بر روی سنگ و لقمه های نصب شده به مغز سنگ رفته و بخاطر شرایط آب و هوایی و نوع جنس سنگ لک میشوند.(حلال چسب ۱۲۳)

چسب 123

چسب ۱۲۳

چسب ۱۲۳ و کلیه چسب های قطره ای مانند چسب های هوا خشک دارای حلال نمیباشند اما روشهایی وجود دارد تا بتوانید آنها را آسان تر و با کمترین صدمه به دیگر قسمتهای قطعه اصلی جدا نمایید.

نحوه استفاده از چسب ۱۲۳

  1. به منظور بهترین نتیجه ابتدا سطوح اتصال را  خشک ، تمیز، عاری از گرد و غبار، زنگ و چربی کنید.(چسب ۱۲۳)
  2.  اسپری فعال کننده را بر روی یکی از سطوح اسپری کنید و اجازه دهید تا تبخیر شود.(حلال چسب ۱۲۳)
  3.  به سطح مقابل چند قطره چسب آغشته کنید.(پاک کننده چسب ۱۲۳)
  4.  سطوح را به سرعت در جای مناسب خود قرار داده و برای مدت چند ثانیه (حداکثر۱۵ ثانیه) محکم نگه دارید .(چسب یک دو سه )

حلال چسب 123

حلال چسب ۱۲۳

ویژگی ها :

  • سریع
  • تمیز
  • کاربرد آسان

حلال چسب ۱۲۳


چسب ۱۲۳


پاک کننده چسب ۱۲۳(KD1) | حلال چسب یک دو سه (KD1) | چسب ۱۲۳ (KD1)


حلال چسب یک دو سه

اسپری پاک کننده چسب ۱۲۳

پاک کننده چسب ۱۲۳

error: Content is protected !!