ضد جلبک استخر | شفاف کننده اب استخر | شک کلر زنی استخر

ضد اب کننده گچ | افزودنی گچ ضد اب | نانو گچ
آذر ۲۸, ۱۳۹۷
نانو مس| پوشش نانو ظروف مسی
بهمن ۶, ۱۳۹۷

ضد جلبک استخرCLEAR TECH | شفاف کننده اب استخر CLEAR TECH| شک کلر زنی استخرCLEAR TECH

ضد جلبک استخر

ضد جلبک استخر بهترین شوک دهنده ها که برای مصارف آب استخر های بهداشتی استفاده می شود ( استخری شنا و استخرهای ویلایی ) شوک دهنده های هیپوکلریت سدیم و هیپوکلریت کلسیم و هیپوکلریت لیتیم می باشد . ضد جلبک استخر

ضد جلبک استخر

شفاف کننده اب استخر

چرا باید از شوک دهنده هیپوکلریت لیتیم یا شفاف کننده اب استخر  استفاده کرد؟

با توجه به اینکه آب مورد استفاده در ایران دارای سختی قابل توجه ای می باشد، لذا برای شوک دهنده های کلر در استخر ها نباید از هیپوکلریت سدیم و کلسیم استفاده کرد، چرا که باعث رسوب بر روی دیوار ها و بند کشی های استخر می شود.شفاف کننده اب استخر

شک کلر زنی اب استخر

ضد جلبک استخر

ضد جلبک استخر هیپوکلریت لیتیم یا شک کلر زنی اب استخر روش جلوگیری از رشد جلبک در استخر میباشد ولی برای اینکار نیز شما میتوانید از رنگ استخر ضد جلبک که علاوه بر ضد آب سازی استخر های بتنی مخصوصا استخر های ویلایی و کشاورزی استفاده میشود، شک کلر زنی اب استخر

روشی مناسب برای مبارزه با جلبک استخر کشاورزی و همچنین مواد شفاف کننده آب استخر نیز میباشد!

ضدجلبک استخر

  1. جلوگیری از جلبک زدن
  2. جلوگیری از قارچ و کپک
  3. شفاف کننده اب استخر
  4. شک زنی اب استخر
  5. جلوگیری از رشد باکتری ها
  6. جلوگیری از رشد خزه

 


ضدجلبک استخر  


شفاف کننده استخر 


ضد جلبک استخر CLEAR TECH | شفاف کننده اب استخر CLEAR TECH| شک کلر زنی استخر CLEAR TECH


کلر زنی آب استخر

شک کلر زنی استخر

شفاف کننده اب استخر

error: Content is protected !!