نانو ویژه شیشه

دی ۴, ۱۳۹۴

نانو شیشه | نانو ضد اب شیشه

نانو شیشه AXSON | نانو ضد اب شیشه AXSON  نانو شیشه اسپری نانو برای ایجاد خواص هیدروفوبیک که برای انواع سطوح مصالح ساختمانی، شیشه و فلزات […]
دی ۳, ۱۳۹۴

ضد بخار شیشه نانو پوشش دائمی

ضد بخار شیشه نانو پوشش دائمی چیست؟ همواره بخار گرفتن سطح شیشه یکی از مضرات استفاده از شیشه در برخی مکان ها یا کاربرد ها مانند […]
error: Content is protected !!