در سال های آینده افزایش شمار سالمندان و بیماران قلبی از مهم‌ترین چالش های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه‌ی جهان خواهد بود. از آنجایی که هزینه‌ی مراقبت‌های بهداشتی در حال افزایش است، لذا ایجاد رویکردهای اجتماعی جدید در زمینه پزشکی/ بهداشتی از جمله استفاده از پوشاک هوشمند پایشگر زیستی الزامی می‌باشد. امروزه ارتقاء کیفیت زندگی با بهبود فاکتورهای سلامت جسمی، روحی و ارزش‌های اجتماعی امکان پذیر است. به این سبب ایجاد تغییرات در سطوح سیاست‌گذاری، مقررات، زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد فناوری‌های پیشرفته به منظور توسعه روش‌های تشخیص سریع، پیشگیری از بیماری‌ها و روش‌های درمانی نوین ضروری به نظر می‌رسد.

شرکت تورِی(Toray) از فناوری‌های پایه نظیر شیمی آلی، شیمی پلیمر و فناوری زیستی در تولیدات خود بهره می‌گیرد که اخیراً فناوری‌نانو هم به این لیست افزوده شده است. این شرکت در برنامه مدیریتی میان مدت خود و پروژه زندگی نوآورانه (AP-G 2016) در پی تامین نیازهای اجتماعی نظیر بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، کاهش زحمات پرسنل پزشکی/ درمانی، کمک به حفظ سلامت و شاخص‌های افزایش طول عمر می‌باشد که این اهداف با استفاده از مواد پیشرفته و چهار فناوری پایه مذکور و فعالیت‌های تجاری در زمینه‌های گوناگون از جمله دارو و تجهیزات پزشکی قابل دست یابی می‌باشد.

پروژه پوشاک هوشمند پایشگر زیستی تحت نظارت مستقیم رئیس جمهور ژاپن و با همکاری موسسات پژوهشی پزشکی و تولید کنندگان صنایع مختلف انجام می‌شود. این شرکت دفاتر نوآوری باز خود را در خوشه‌های پزشکی در مینه سوتای ایالت متحده آمریکا و کوبه ژاپن بازگشایی نموده است.

در این راستا شرکت تورِی، موفق به ارائه‌ی پوشاک هوشمند متشکل از الکترودهای قابل پوشیدن شده است. با پوشیدن این لباس‌ها که دارای مواد جدید با کارایی بالا، همچون نانوالیاف و پلیمرهای رسانا است، علائم زیستی همچون ضربان قلب و الکتروکاردیوگرام قابل پایش خواهد شد. کمیته داوری نمایشگاه نانوتِک ۲۰۱۶ شرکت تورِی را به آغاز فعالیت برای ارائه انواع منسوجات و پوشاک پایشگر زیستی تشویق نموده است.